• Πανδημία–Covid 19
 • Περιεγχειρητική Νοσηλευτική Διεργασία – Μελέτες Περιπτώσεων
 • Περιεγχειρητική Αναισθησιολογική Νοσηλευτική– Μελέτες Περιπτώσεων
 • Ευπαθείς ομάδες Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής φροντίδας
 • Σύγχρονα δεδομένα στην Κεντρική Αποστείρωση-Αναβάθμιση
 • Νέες Τεχνολογίες και σύγχρονες εφαρμογές
 • Λοιμώξεις Περιεγχειρητικού πεδίου - μέτρα πρόληψης κι αντιμετώπισης
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας - Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
 • Οργάνωση και Διοίκηση – Ποιότητα
 • Πρωτόκολλα-οδηγίες σε εθνικό-διεθνές επίπεδο
 • Εκπαίδευση – Επικοινωνία
 • Μεθοδολογία έρευνας στην Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
 • Νομικά – Δεοντολογικά και Βιοηθικά Θέματα
 • Κοινωνικές διαστάσεις στην Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 03-06 Σεπτεμβρίου 2020

Προθεσμία Early Registration: 31 Ιουλίου 2020

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 7 Αυγούστου 2020

Επικοινωνία

210 36 68 895-892
210 36 43 511
info@sydnox2020.gr

Ακολουθήστε μας